Опремање и формирање ”Дигиталне библиотеке завичаја” је финансирано из средстава Европске уније, кроз пројекат ”Европа за културу, култура за Европу” у оквиру Програма прекограничне сарадње Србије и Црне Горе 2007-2013.

Cris No. 376-998 “Culture for Europe, Europe for Culture”
 

Библиотека «Вук Караџић» је јавна библиотека намењена становницима општине Пријепоље и има статус културно образовне институције која се у потпуности финансира из општинског буџета. Као најстарија институција културе у граду у 2005–ој години обележила је 100 година од свог оснивања. У оквиру Библиотеке делује и огранак Месна библиотека "Стеван Томовић" у Бродареву и Мобилни информациони и комуникациони центар ИнфоБус (МИЦЦ Инфобус) чиме Библиотека покрива потребе приградског и сеоског становништва. Заједница библиотека Србије доделила је у 2001. години Библиотеци награду "Милорад Панић Суреп" за постигнуте резултате у развоју библиотечке делатности и унапређивању библиотекарства у републици.

Библиотека располаже са близу 115 000 јединица библиотечке грађе и прима 20 наслова серијских публикација. Услуге библиотеке користи око 4500 корисника. Осим богатог књижног фонда, члановима библиотеке су на располагању рачунари и бесплатан интернет.