Рашка

Raska_1936_6_001.jpg

Опис

Рашка 1935-1936: лист за културна и економска питања Санџака

лист је наставак листа Санџак (1932-1935)
наставља се као Нови Санџак (1937-1938)
Излази сваког 1. и 15. у месецу
копирано

Сродне колекције: